Beszámoló a Gecse utcai nőszövetség 2014 évi tevékenységéről

Vegyétek fel az én igámat – mondja Jézus tanítványainak. Majd hozzáteszi: „az én igám könnyű, az én terhem gyönyörűséges.” Ezt próbáljuk megtalálni, amikor hétről-hétre eljövünk a szerdai bibliaórákra, részt veszünk a konferenciákon, meghallgatjuk a résztvevők beszámolóit és próbáljuk tettekké alakítani.

Negyvennégy bibliaórán vehettünk részt az elmúlt évben. Huszonegy alkalommal tanulmányoztuk a próféták életét az ószövetségből Bukovinszky-Csáki Tünde lelkipásztornő vezetésével és közben kutakodtunk a saját lelkünkben, keresve Isten útját és elhívását. A II. Helvét Hitvallást tanultuk ismerni Lakatos Péter tiszteletes segítségével, aki kilenc bibliaórát tartott nekünk. Fekete Márton lelkipásztor a bibliaolvasó kalauz alapján kijelölt napi igét ismertette meg velünk, nyolc bibliaóra alkalmával. Bibliaórát tartott még Csáki Józsefné három alkalommal és beszámolót a Kárpát-medencei imanapi előkészítőről, amelyen a felvidéki Deregnyőn vett részt Borsos Melindával. Előadásaink is voltak az elmúlt évben: januárban Zoltán Ildikó tanárnő verses összeállítását hallhattuk rendhagyó irodalomóra keretében „a boldog öregkorról” címmel. Buksa Éva-Mária tanárnő-írónő színes előadást tartott nekünk II. Rákóczi Ferenc valamint Mikes Kelemen koráról, életéről, bujdosásáról. Orvosi előadást is igényeltek tagjaink, amelyet dr. Csáki József valósított meg „Az érelmeszesedés és a szívbetegség” címmel. Lehetőségünk nyílt meghallgatni dr. Keszi Krisztina misszionárius-orvos beszámolóját a Zambiában végzett munkájáról. Tompa Mihály pap-költőről tartott előadást, a felvidéki anyag alapján Csáki Józsefné, Hochmal Magda tanárnő segítségével, aki a költő verseit olvasta fel.

Konferenciákon is vettek részt tagjaink, úgy mint áprilisban a Közép-Erdélyi régiós körzeti konferencián, a Ludas utcai alsóvárosi templomban, majd májusban a felső-marosi megyei konferencián, Jedden. Ezzel egy időben Borsos Melinda és Csáki Józsefné Baróton vett részt a Székely-régiós konferencián. Decemberben sor került az adventi ünnepségre, amely egyben a marosi egyházmegyei nőszövetség közgyűlése is volt, bazárral és közös ebéddel a Bocskai teremben, a református öregotthonban.

Hitünk-lelkünk épülésére olvasmányok is szolgálnak. 32 előfizetésünk van a Mária és Márta magazinra, 3 az Üzenet és Református családra. Kézből-kézbe adjuk az egy Híd és Lydia folyóiratot. Szabadelárusításban szerezzük be a Vetés és aratást, valamint van néhány előfizetés a Mai igére is.

Mindezek a lelki építkezések elősegítik tulajdonképpeni munkánkat, a belmissziót. Feladatunk az evangélium befogadása és megélése, továbbadása szóban, bizonyságtételben, cselekedetben. Látogatunk, mint ahogy a mi urunk Jézus Krisztus elvárja: beteget otthon és kórházban, öreget, özvegyet, árvát – csoportosan is, külön-külön is megszámlálhatatlanul. Megünnepeltünk születés- és névnapot elöregedett tagjainknak az otthonában. Ahol szükséges, ott bevásárolnak vagy számlákat fizetnek ki. Kétszer kerestük fel adományainkkal és bibliaórás szolgálattal az állami öregotthont. Sikerült a kolozsvári Aksza-Káleb utcagyerek otthonnak 770 lej értékben úgynevezett kenyérpénzt összegyűjteni, amelyet részletekben, három alkalommal juttattunk el hozzájuk. A Lydia árvaház megkapta az idén is a négy láda házi befőttet, a Dorcas otthon a húsvéti sütemény és piros tojás adományunkat, amelyet megosztva kaptak a Lydiával. Presbiteri felkérésre énekeskönyv borítókat készítettünk az újonnan megvásárolt templomi énekeskönyvekre.

Tagjaink szívesen vesznek részt a ProMisso egyesület által szervezett szabadidős foglalkozásokon, a heti tornaórákon, a kirándulásokon, valamint az öregek vasárnapja és magányosok karácsonya megszervezésén.

A nők márciusi világimanapját, nemcsak hogy megtartottuk együtt a város többi keresztyén nőtestvérével, de éppen mi voltunk a házigazdák. Templomunkban tartottuk ökumenikusan vetítéssel az egyiptomi képek alapján és teával, süteményekkel kínáltuk a végén a résztvevőket. Úgyszintén hozzájárultunk a Kárpát-medencei imanap sikeres megtartásához is gyülekezetünkben. Az adventi és húsvéti bazárokban eladásra kerültek a szabadidős foglalkozásokon készített képeslapok és koszorúk.

Befizettük a szükséges hozzájárulásokat a kerületi missziós alapba. Pénzalapunk a bibliaórai perselypénzből, a Mikulás tombolából és a kézimunkákból van.

Nem dicsekvésből számolunk be tetteinkről, hanem kötelességből, hiszen ha megkérdeznénk az Úr Jézus Krisztust, csak azt mondaná, hogy semmirevaló szolga, csak a kötelességedet tetted – és azt is híjával.

Csáki Józsefné, elnöknő
Marosvásárhely, 2014, december 19.