Lelkipásztoraink voltak

Kistemplomi lelkipásztorok

Berekszászi Sámuel lévita 1701–1729 k.
Fartzádi Sámuel lévita 1734
Ormányi István 1745
Horváth János 1752–1761
Borosnyai Lukács Simeon ?–1767
Angyalosi Böjthe Mózes 1767
Borosnyai Lukács György 1771–1781
Molnár Sámuel 1781–1783
Török László 1783–1791
Imreh Zsigmond 1791–1804
Dabóczi Józszef lévita 1804–1805
Barabás Mihály lévita 1806
Vályi Elek 1807–1811
Kiss Sámuel 1811–1812
Hegedüs Lajos 1813–1815
Kibédi Péterfi Károly 1815–1818
Zágoni Bodola Sámuel 1819
Kibédi Péterfi József 1819–1826
Nagygalambfalvi Dimény József 1826–1843
Albert János 1844–1852
Kovács Áron 1855–1873
Vass Tamás 1873–1899
Biró András 1901–1936
Adorján Gábor 1937–1958
Nagy Lajos 1958–1974
Csiha Kálmán 1974–1990
Csiha Emese 1986-1990
Sárpataki János 1990–2000
Fekete Márton 2011-2023

Kistemplomi segédlelkipásztorok

Bajka Zoltán 1959-1961
Székely Ferenc 1963-?
Soós József 1965-1966
Biró Ferenc 1966-1968
Hegyi Dániel 1969
Mester János 1969-1971
Csiha Emese 1971-1985
Nagy László 1975-1977
Soós Noémi 1977-1979
Gyenge János 1979-1981
Nagy József Levente 1981-1984
Szász Tibor 1983-1984
Kozma András 1984-1985
Adorjáni László 1985-1987
Szabó András 1987-1989
Molnár Zsigmond 1989-1991
Lőrincz János 1990-1995
László Zoltán 1996-2001
Rigmányi Arnold 1998-1999
Szabó Mihály 1999-2001
Tamás Demeter Orsolya 2001-2003
Tordai Árpád 2003-2006
Kelemen Karikás Árpád 2006-2008
Szász Attila 2008-2011
Nyíri Hunor Zoltán 2008-2011
Bukovinszky Csáki Tünde 2011-2015
Mezei Sándor 2015-2017
Tordai Levente 2018-2019

Kistemplomi gyakornokok

Adorján Dávid 2017-2018
Márton István 2018-2019
Ivanov Annamária 2019-2020
Aszalós Szidónia 2020-2021
Begué Mátyás 2022-2023