Konfirmálás

konfirmalas

Konfirmációi felkészítő 

A konfirmációra való felkészítés két évig tart és az iskolai évet követi. A gyülekezetünk nyilvántartásában szerepelő konfirmálandó ifjakat szeptember hónap folyamán névre szóló levélben értesítjük a konfirmációval kapcsolatos tudnivalókról. A gyülekezetünkben nem nyilvántartott családok konfirmáló korú gyermekei legkésőbb szeptemberig jelentkezzenek a lelkipásztori hivatalban.

Konfirmációi felkészítőre azok jelentkezhetnek, akik a konfirmálás évének első felében betöltik 14. életévüket.

Az első éves konfirmálók kikérdezésére mennybemenetel ünnepén (áldozócsütörtökön), a délutáni istentisztelet keretén belül kerül sor. A konfirmációra második év végén, húsvét után (általában két héttel) kerül sor, miután előző pénteken megtörtént a konfirmálók kikérdezése.

A beiratkozáskor szükség van az ifjú keresztelési adataira (keresztelési emléklap másolata vagy keresztelési igazolás) abban az esetben, ha nem gyülekezetünkben keresztelték.

Felnőtt konfirmáció 

Felnőtt konfirmációra azok jelentkezhetnek, akik tizenéves korukban valamilyen okból nem konfirmáltak, illetve azok, akik más egyházból szeretnének református egyházunkba térni. A megkereszteletlen felnőttek számára a keresztelést felnőtt konfirmációi előkészítés előzi meg.

A felnőtt konfirmálók számára a felkészítők alkalmait a résztvevők igényei és lehetőségei szerint alakítjuk.

Házasságkötés előtt néhány héttel nincs lehetőség a konfirmálásra.