Esketés

Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. (1Mózes 2,18)

esketes

Az esketés előkészítése

A házasság Isten egyik legszebb ajándéka az ember számára. Éppen ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a házasodni készülőket felkészítsük erre az igen fontos lépésre. A házasságkötést gyülekezetünkben felkészítés, úgynevezett jegyesoktatás (jegyeskurzus) előzi meg, ahol a párkapcsolatok legfontosabb kérdéseiről hallhatnak és beszélgethetnek a jegyespárok. A jegyesoktatásban való részvételt ugyanakkor a házasságkötés egyik előfeltételének tartjuk. Ettől eltekinteni csak rendkívüli esetekben tudunk. A jegyesoktatás minden évben kora tavasszal indul. Ezért is kérjük a párokat, hogy házasságkötési szándékukat idejében jelentsék be a lelkészi hivatalban. Ennek bejelentésekor, a fiatalok adatai mellett, szükség van a szülők és násznagyok adataira (név/leánykori név, vallás, foglalkozás, lakhely).

Az egyházi esküvő előfeltétele (református vallású fél esetén) a konfirmáció. Ha valamelyik házasulandó fél más református gyülekezet tagja, onnan egyháztagsági igazolást kell hoznia.

Minden házasságra készülő párt kérünk, vasárnaponként vegyen részt egyik istentiszteletünkön és így ismerkedjenek meg gyülekezetünk életével. Ez is nagyon fontos része az esküvőre való felkészülésnek.

Esküvő előtt

A házasságkötést megelőző héten, a fiatalokkal történő egyeztetés után, egy alkalommal jegyes beszélgetést tartunk az eskető lelkésszel. Ennek során megbeszéljük az esketési szertartás részleteit is.

Esküvő után

A házasságkötést követő egyik (az ifjú párral egyeztetett) vasárnap délelőtti istentiszteleten kihirdetjük az új párt és imádkozunk érettük. Erre az alkalomra az ifjú párt családjukat is szeretettel várjuk.