Egyházfenntartás

Gyülekezetünk legtöbb bevétele híveink adományaiból származik. Minden 18. életévet betöltött gyülekezeti tag szívügyének kellene tekintse, hogy adományával támogassa  gyülekezetünk szolgálatát.

Az Erdélyi Református Egyházkerület által javasolt, személyenkénti egyházfenntartói járulék összege az évi jövedelem 1 %-a.  A minimális egyházfenntartói járulék személyenként évi 100 lej.

Keresztelés, konfirmáció, házasságkötés és temetési szolgálat igénylésekor illik, hogy a családtagok egyházfenntartói kötelezettsége rendezve legyen.