Zalányi János

Zalányi János

Zalányi János

1972-ben születtem, Marosvásárhelyen, szüleim harmadik gyermekeként. Az elemi iskolát Marosszentannán jártam ki, majd a későbbi tanulmányaimat a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban folytattam. 1992-ben, néhány hónappal az érettségi után, ifjúságom huszadik születésnapját, az akkor még kötelező katonaságban töltöttem. 1996-ban végeztem a Marosvásárhelyi Asszisztensképző Főiskolát és még abban az évben kezdtem el a Gecse utcai Egyházközségben a diakóniai szolgálatot. 1998-ban feleségül vettem Berecki Erzsébetet, Zsikét és 2001-ben, Istennek hálát adva, már boldog szülőként örültünk két gyermekünknek, Eszternek és Dávidnak. 2006-ban megszületett harmadik gyerekünk is, Mátyás.

2010-ben kezdtem el újból tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Teológia Karán. 2013-ban az egyetemi alapképzést befejezve, vallástanári és szociális munkás képzésben részesültem. 2015-ben a Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Karán, szociális munkás szakon elvégeztem a mesteri iskolát. Jelen pillanatban szociális munkásként folytatom a szeretetszolgálatot, itt a Gecse utcai gyülekezetben.