Presbiterválasztás – Presbiterjelölteink

“Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az ő útjain járjatok; tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljátok teljes szívvel és teljes lélekkel!” Józsué 22, 5 A 2018-2023-as ciklus presbiterjelöltei: Berecki Sándor Csata Kovács Edit Demeter Károly Fazakas Éva Fábián Edit Fábián János Graur Moldován Anna Lakatos Mihály László Lóránt Makkai Eszter Makkai Sándor Nagy Sándor Roth István Szántó József Szász Pál Szilágyi László Szőcs Adorjáni Attila Hordozzuk imáinkban jelölteinket, Urunk áldása legyen rajtuk!