Presbiterválasztás – Presbitereink

 “Hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok.”  2 Krónika 29,11  

Megválasztott presbitereink és pótpresbitereink

A 2018-2023-as ciklus presbiterei:

Berecki Sándor
Csata Kovács Edit
Demeter Károly
Fazakas Éva
Fábián Edit
Fábián János
Graur Moldován Anna
Lakatos Mihály
László Lóránt
Makkai Eszter
Makkai Sándor
Nagy Sándor
Szántó József
Szőcs Adorjáni Attila

A 2018-2020-as ciklus pótpresbiterei:

Roth István
Szász Pál
Szilágyi László

Isten áldja szolgálatukat!