Presbiterek régi

 

 

 

 

 

Barabási Mihály

 

Dr. Berecki Sándor

 

Születés helye, ideje: Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.

Család: nős

Hivatás: régész, Maros Megyei Múzeum

Egyházi tevékenység: 2009-től presbiter, 2012-től jegyző

 

Bodoni Vilmos

Születési helye, ideje: Márkod, 1938. március 28.

Család: feleség és két gyerek

Hivatás: termotechnikus (nyugdíjas)

Egyházi tevékenység: Presbiter, 6 évig gondnok

1962-ig Vajdahunyadon dolgoztam a kohászati kombinátban.

1990-ben nyugdíjba vonultam

14 évig voltam presbiter a Vajdahunyadi Református Egyháznál

1992-től a Gecse utcai gyülekezethez tartozunk feleségemmel együtt, ahol közösen tevékenykedünk.
 

Csata Kovács Edit

 

Demeter Károly

 

Születés helye, ideje:Marosvásárhely, 1946. március 5.

Család: nős, 3 gyermek

Hivatás: nyugdíjas

Egyházi tevékenység: presbiter

Fontos számomra a Biblia tanulmányozása.

Fábián Edit

Születés helye, ideje: Marosvásárhely, 1973. április 10.

Család: férj, egy kislány

Hivatás: közgazdász, játszóház vezető

Egyházi tevékenység: presbiter

Fábián János

Születés helye, ideje: Marosvásárhely, 1964. szeptember 9.

Család: nős, egy kislány

Hivatás: gépészmérnök, vendéglátóegység vezető

Egyházi tevékenység: presbiter


Gergely Berta

 

Gombos János

 

Születés helye, ideje: Marosugra, 1958. július 26.

Család: nős, 2 lány, 2 unoka

Hivatás: eladó (Baumax)

Egyházi tevékenység: presbiter, a karbantartási bizottság tagja.

Szeretem egyházamat és családomat, a sportot és a zenét. Büszke vagyok szülőföldemre, Erdélyre.

Graur Moldován Anna

Születés helye, ideje: Székelyvaja, 1946. november 25.

Család: egyedülálló

Hivatás: könyvelő

Egyházi tevékenység: presbiter

Negyvenkilenc évig a szabadi úti református gyülekezetben éltem lelki életemet. Tizenhárom éve tartozom a Gecse utcai Gyülekezethez. Hat éve Isten kegyelméből szolgálatra hívott a presbitériumba.

Isten segítségével igyekszem hő szolgálója lenni az én Uramnak, egyházamnak, amennyire erőm és az Úrtól kapott tehetségem segít, igaz lélekből.


Kiss János Levente

 

Könyves Rozália

 

Születés helye, ideje: Nyárádszereda, 1943. augusztus 29.

Család: férjezett, 1 családos fiúval

Hivatás: egészségügyi aszisztens

Egyházi tevékenység: presbiter, a diakóniai bizottság tagja.

1970-től tartozok a Gecse utcai gyülekezethez, rendszeresen látogatom a betegeket, a körzetemen kívülieklet is.

Részt veszek az istentiszteleteken, bibliaórákon .

Lakatos Mihály

 


László Sándor

 

Kozma István

 

Lovász József Attila

Születés helye, ideje: Marosvásárhely, 1971. augusztus 10.

Család: nős, két gyermek

Hivatás: festékkereskedő

Egyházi tevékenység: presbiter, a kommunikációs bizottság tagja

 


Makkai Sándor

 

Molnár Hajnal

Születés helye, ideje: Aranyosgyéres, 1963. november 17.

Család: férjezett, két huszonéves gyermek, Gergő és Honika édesanyja

Hivatás: tanító

Egyházi tevékenység: kórustag, presbiter

“Két dolgot adhatunk gyermekeinknek: gyökereket és szárnyakat.” Túl életem delén, úgy érzem, hogy hajdanán ezt kaptam útravalóul szeretett szüleimtől, szülővárosomtól, iskoláimtól s mindazon személyektől, akik valamilyen módon hatással voltak énrám. A későbbiekben saját kis családomban, de pedagógusi pályámon is erre törekedtem. Hitvallásommá vált, hiszen csak úgy tud kibontakozni az emberi élet, szabadon szárnyalni a lélek, ha a gyökerek jó mélyre hatolnak, a megtartó erőig. A neve: HIT.

Nagy Sándor

 


Pálffy Előd

 

Péterfi Árpád

 

Születés helye, ideje: Kibéd, 1949. augusztus 9.

Család: nős, egy gyermek

Hivatás: nyugdíjas építészeti technikus

Egyházi tevékenység: 2008-tól presbiter, a karbantartási és a perselypénz számláló bizottság tagja

 


Roth István

 

Születés helye, ideje: Alsóbölkény, 1933. április 7.

Család: nős, 2 gyermek

Hivatás: nyugdíjas géplakatos

Egyházi tevékenység: presbiter

Simonfi Sándor

 

Születés helye, ideje:

Marosvásárhely, 1974. november 8.

Család: nős, 2 gyerek apja (Júlia 2006, Ákos 2004)

Hivatás: mérnök

Egyházi tevékenység: 2011-től presbiter

Szánthó Albert

Születési helye, ideje: Székelymoson – Maros Magyar Autonóm Tartomány, 1948. január 16.

Család: 2 gyerek, 3 unoka

Hivatás: gépészmérnök (2008-tól nyugdíjas)

Egyházi tevékenység: 2000 január 1-től presbiter

Elemi iskolámat szülőfalumban végeztem, V osztálytól Marosvásárhelyt tanultam. Itt érettségiztem, mindvégig magyar nyelven tanultam. Érettségi után katonai szolgálatot teljesítettem, 1966 október 19-től 1968 február 10-ig. 1968-1973 elvégeztem a Iasi-Jászvásári Politechnikai Intézet Gépészmérnöki szakát.

Munkahelyek :

  • I.P.P (szövetkezeti hálózat) Marosvásárhely
  • Mezőgazdasági Gépállomás Nyárádszereda
  • 2 magáncég – Marosvásárhely

Gyermekek :

  • Júlia-Szeréna – 1975 – református lelkész Zilah-Liget – 3 gyermek
  • Botond – Szilárd – 1979 – kertészmérnök, még legényember

Szántó János

 

Születési helye, ideje: Mezőbodon, 1956. december 14.

Család: nős, egy gyermek

Hivatás: vasesztergályos

Egyházi tevékenység: presbiter

 

Szász Pál

 

Szente István

Születés helye, ideje: Marosbogát, 1954. december 2.

Család: nős

Hivatás: lakatos, Dürkopp Adler Kft, Marosszentgyörgy

Egyházi tevékenység: presbiter

1971 április 11-én konfirmáltam a Gecse utcai gyülekezetben.

1982-ben nősültem ugyanitt, feleségem leánykori neve Kiss Kinga. Házasságunkból két lány született Judit 1983-ban és Réka-Iringó 1988-ban. Mindkettőjüket itt kereszteltük és itt is konfirmáltak. Egy unokám van Raquel-Judit.


Szőcs-Adorjáni Attila

 

Városi Ilona

Születési helye, ideje: Bonyha, 1937. szeptember 24.

Család: 2 gyermek (fiú-lány), 2 lányunoka

Hivatás: banki tisztviselő (nyugdíjas)

Egyházi tevékenység: a Marosi Egyházmegye Nőszövetségének és a Gecse utcai Gyülekezet Nőszövetségének pénztárosa, diakónia és minden feladat amire felkérnek.

1937 szeptember 24 születtem Bonyhán Kölcsey János és Vészi Katalin lányaként, elemi iskoláimat Bonyhán jártam, majd a Középfokú Pénzügyi Szakiskolában végeztem 1955-ben. A marosvásárhelyi Román Nemzeti, majd Kereskedelmi Bankban dolgoztam negyvenegy évig.

Beosztásaim: gépesített könyvelés, ügyfelek könyvelési, pénzügyi kiszolgálása, referens.

1957-ben mentem férjhez Városi Sándorhoz.

Isten ajándéka két gyermekem és két unokám. Isten ajándéka, hogy még élünk és együtt vagyunk.

Városi Sándor

Születési helye, ideje: Marosvásárhely, 1932. december 6.

Család: 2 gyerek (fiú-lány), 2 lányunoka

Hivatás: Kereskedelmi technikus (nyugdíjas)

Egyházi tevékenység: Az évek folyamán több tevékenységben vettem részt. Kiemelkedő a diakónia.

Kereskedelmi szakiskolát végeztem, majd a Bolyai Farkas líceumban érettségiztem.

A Néptanács Kereskedelmi osztályán, majd a vendéglátó iparban dolgoztam, mint technikus.

Megnősültem, egy fiúval, egy kislánnyal és két szép unokával ajándékozott meg a jó Isten.

 

Szántó József

Születési helye, ideje: Gernyeszeg, 1949. november 17.

Család: Szántó Anastasia és Szántó Andrea (kislány)

Hivatás: Asszisztens 46 éven keresztül (jelenleg nyugdíjas

Egyházi tevékenység: presbiter, diakóniai szolgálat, önkéntes

A Bolyai líceumban érettségiztem és utána 2 évig az Egészségügyi Technikumban elvégeztem az általános asszisztens szakot. Két évig katonaság után dolgoztam Hargita megyében egy öregotthonban és a Szentimrei fürdőn, mint egészségügyi asszisztens. 43 évet dolgoztam a marosvásárhelyi mentőállomáson, mint sürgősségi egészségügyi asszisztens.

45 éves koromig csak a testemnek éltem: ettem-ittam, züllöttem, paráználkodtam, káromkodtam és sikerült teljesen tönkre tennem a saját meg a körülöttem lévők életét is.

1995 októberében szólított meg Isten egy evangélizációs igehirdetésen, itt a Kistemplomban. Soha nem fogom elfelejteni. Sipos Ete Álmos Magyarországi, Nagyvárad Téri Ref. lelkipásztor szolgált akkor a Kistemplomban. A keskeny útról és a széles útról volt szó. Miután vagy 2-3 órát beszélgettem Sipos lelkésszel komolyan vettem amit Ő mondott és behívtam-befogadtam az Úr Jézust a szívemben. Igy kezdődött el az én “Új Életem”.

“Mert újonnan kell néktek születnetek” – mondja az Úr Jézus Krisztus.

Szőke László református lelkipásztor testvérem segítségével az Úr Jézus Keresztje alá tettem le minden bűnömet amelyeket az Úr Jézus révén eltörölt és megkaptam a bűneim bocsánatát.

Laci bácsinak köszönhetem, hogy eljuthattam a Pécski – Bibliaiskolába ahol 4 éven keresztül minden évben 1-2 hétig tanulhattam a legjobb magyarországi lelkipásztoroktól: Varga Róberttől, Pásztor Gyulától, Földvári Tibortól, Pálhegyi Ferenctől.

Az Úr Jézus Krisztusnak köszönhetem, hogy megszabadított a Sátán, a démoni világ fogságából, felkészített, meggyógyított lelkileg és testileg is és kihozott a sötétségből a világosságra. A feleségemet is Ő hozta vissza a halálból és a kislányunkat is Isten adta, Andreát – akit az árvaházból vettünk ki 13 évvel ezelőtt. Sajnos Andrea elhagyta az Úr Jézust és a világot választotta, de hiszem, hogy ő is az Úr gyereke fog lenni, mert az Úr megígérte !

“Bizonyosan megszabadítja őt az Úr , azon a napon!” (Legyen áldott az Úr neve)

Isten minden szavában és ígéretében bízok és hiszek, az Úr Jézus Krisztusban és a feltámadásban.

Vajda László

Születési helye, ideje: Disznajó, 1939. június 7.

Család: egy lányom van és két unokám

Hivatás: szabómester (nyugdíjas)

Egyházi tevékenység: a diakóniai és a pénzügyi bizottságban tevékenykedem

Szeretek olvasni, szeretem a barátságot.
 

Gábor Károly

Születési helye, ideje: Póka, 1954. december 10.

Család: nejem Irma, gyerekek Annamária, Károly

Hivatás: adminisztratív munkás

Egyházi tevékenység: presbiter, leltározás

 

Bodoni Vilmos

Születési helye, ideje: Márkod, 1938. március 28.

Család: feleség és két gyerek

Hivatás: termotechnikus (nyugdíjas)

Egyházi tevékenység: Presbiter, 6 évig gondnok

1962-ig Vajdahunyadon dolgoztam a kohászati kombinátban.

1990-ben nyugdíjba vonultam

14 évig voltam presbiter a Vajdahunyadi Református Egyháznál

1992-től a Gecse utcai gyülekezethez tartozunk feleségemmel együtt, ahol közösen tevékenykedünk.
 

Nemes Domokos

Születési helye, ideje: Cserefalva, 1929. augusztus 13.

Család: nős, egy fiúgyerek, 2 lányunoka

Hivatás: tímár (nyugdíjas)

Egyházi tevékenység: 33 éve presbiter, család látogatás, egyház keretein belüli tevékenységek.

Cserefalván születtem, ahol elvégeztem tanulmányaim. Két évi katonaság után a bőrgyárban dolgoztam 38 évig.
1957-ben nősültem, 1958-ban született Tibor nevű fiam.
 

Nagy Tamás

Születési helye, ideje: Budapest, 1966. augusztus 22.

Család: nős, 4 gyermek

Hivatás: tervező

Egyházi tevékenység:

– A pásztorációs bizottságban részt veszek a körzetek kialakításában, nyilvántartásában.
– A gazdasági és építkezési bizottságban a bözödi ház karbantartásában és üzemeltetésében veszek részt.
– A nagyölyvesi testvérgyülekezetet időnként meglátogatom.

30 éves korom óta élek Marosvásárhelyen, feleségem vásárhelyi. Gyermekeink már itt születtek, a legkisebb harmadikos, a legnagyobb tizedikes. Az egyetemen vegyészként végeztem, de 15 éve víziközmű tervezéssel foglalkozom. Jelenleg egy nyárádszentbenedeki cégnél dolgozom, amely szennyvíztisztító telepek építését végzi.
Hát éve élek gyülekezetünk felségterületén, három éve vagyok presbiter. Az utóbbi évben nem marad elég idő szolgálataim végzésére, ez bánt.