Nőszövetségi beszámoló – 2012

„És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mirajtunk, és a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk”
Zsolt. 90,17

Ez az ige vezérelte a Gecse utcai Nőszövetséget a 2012-es esztendőben is, amikor igét kereső, írás olvasó és terjesztő, hitben növekedni akaró, egymás terhét hordozó asszonyok együtt vagyunk a bibliaórákon és a tennivalókat keressük.

Jakab apostol írja, hogy a hit és a cselekedetek nem választhatók el egymástól. Cselekszünk, mert hálásak vagyunk az Úr Jézus Krisztusnak az áldozatáért, a tőle kapott hitért és bűnbocsánatért.

A kerületi Nőszövetség 2011-beli elnökségi ülésén az a határozat született, hogy az idei közös tervben segítsük egyházunkhoz tartozó gyermekotthonokat. E gondolat mögé felzárkózva tettük eddig megszokott segítségnyújtásunkat. Az egy kenyér akciót az Aksza melletti Káleb otthonnak tovább folytattuk, az az néhányan fizetjük a havi egy kenyér árát képviselő 3 lejt és elküldjük három havonta Kolozsvárra a Káleb otthonnak. Így sikerült adnunk 2011-ben 529 lejt és 2012-ben 700lejt. Nem feledkezünk meg városunk gyermekotthonairól sem. Húsvétkor süteményt, piros tojást és csoki nyuszikat gyűjtöttünk és ajándékoztunk a Dorcas és Lídia gyermekotthonok számára. Ősszel befőttekkel ajándékoztuk meg a Lídia árvaház lakóit. Az állami öregotthont is felkerestük süteményeinkkel és szolgálatunkkal egy alkalommal azon program keretében, amelyet Csáki Józsefné szervez csütörtökönként immár 16 éve. Karácsonyra kis fenyőágas szaloncukros, igés ajándékot készítettünk az öregotthon lakóinak. Tagjaink betegeket, öregeket, magányosokat látogatnak. Felmérésünk alapján rendszeres látogatásra rendezkedett be néhány testvérünk, ez összesen 25 családot jelent. Alkalmi látogatást a szükségnek megfelelően végeztünk, összesen 30 alkalommal. Ahol szükséges, ott bevásárolnak vagy számlákat fizetnek ki. Segítséget nyújtanak az öregek vasárnapja és öregek-magányosok karácsonya lebonyolításában, valamint részt vesznek az időseknek szervezett foglalkozásokon és tornán. Kirándulni is szeretnek, ilyen volt a tordai, torockói kirándulás tavasszal, valamint a borszéki, gyergyói szeptemberben.

Meglátogattuk a gogáni Nőszövetséget és visszavárjuk az ő látogatásukat. Kapcsolatban voltunk imanapok alkalmával a felsővárosi és a kövesdombi Nőszövetséggel is. Fogadtuk a nepáli misszióban résztvevő Szabó házaspárt. Szeretetvendégségünk is volt három alkalommal.

Hitünket erősítjük, tudásunkat bővítjük a bibliaórákon hallottakkal, valamint egyházi irataink olvasásával. Előfizetünk a Mária és Márta magazinra 32 személy, a Mai Igére 9 személy, közösen a Lydiára és Hídra, hárman az Üzenetre, egy személy a Református Családra, szabad eladásban vásároljuk a Vetés és Aratást.

Bibliaóráink hetente vannak, kivéve a nyári szünidőt, összesen 45 volt a 2012-es évben. Bibliaórákat tartanak Bukovinszky-Csáki Tünde tiszteletes asszony a bibliai személyiségek életének tanulságai a mi életünkben téma alapján, Lakatos Péter és Fekete Márton tiszteletesek havonta egyszer, a biblia olvasó kalauz aznapi igéje alapján. Beszámolókra, ismertetőkre is sor került a bibliaórák során: Csáki Józsefné ismertette a kerületi elnökségi ülés határozatait, beszámolt a berekfürdői Kárpát-medencei missziós konferencia munkálatairól és a Székelyföldi régiós találkozóról, Felsősófalván, valamint a Bergenyében tartott Alsó-Maros-menti konferenciáról.. Személyesen is részt vehettek tagjaink a Felső-Maros menti Nőszövetségek konferenciáján, a Dorcas otthon segítőinek szervezett adventi hálaadó ünnepségen,. női világimanapon, a Kárpát-medencei imanapon együtt a város református Nőszövetségeivel.

Az adventi és húsvéti bazárokban eladásra kerültek a szabadidős foglalkozásokon készített képeslapok és koszorúk.

Befizettük a szükséges hozzájárulásokat a kerületi és megyei alapba. Pénzalapunk a bibliaórai perselypénzből, a Mikulás tombolából és a kézimunkákból van.

Istené legyen a hála mindazért a csekélységért, amit el tudtunk végezni, mert Ő munkálja bennünk mind a hitet, mind a cselekedetet.

Csáki Józsefné,
elnöknő