Mezei Sándor

Mezei Sándor

Mezei Sándor

1989-ben születtem Marosvásárhelyen. Gyermekkorom, ifjúságom kezdete Cserefalvához köt. Itt tehettem meg első lépéseimet Krisztus felé, itt szólított meg az Úr, itt hallottam először szenvedéséről, feltámadásáról. Innen indultam el tanulni az Ő dolgait, hogy majd bizonyságot tehessek arról, amit elvégzett az emberért. Tanulmányaimnak első négy esztendejét a Cserefalvi Elemi Iskolában, majd az 5-8 osztályt az Ákosfalvi Általános Iskolában végeztem. Ezt követően a Nyárádszeredai Bocskai István Iskolaközpontban tettem érettségi vizsgát. Közvetlenül érettségi után kezdtem el teológiai tanulmányaimat Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézetben. A teológia elvégzése után, 2014-ben, a Kolozsvár Bulgária-telepi Református Gyülekezetbe kaptam kinevezést gyakornok-lelkipásztori szolgálatra. Az egy év gyakornok-lelkipásztori szolgálat után, 2015. szeptember 1-től a Marosvásárhely Gecse utcai Református Gyülekezetbe nyertem áthelyezést beosztott lelkipásztori szolgálatra.

 Mezei Sándor: 0742 – 466.680, mezeisandor89@yahoo.com