Karácsonyi pásztorlevél 2014

 

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.
(János 1,14.16)

Kedves Testvéreink!

A karácsony közeledtével ismét levélben keressük meg gyülekezetünk tagjait, hogy áldott ünnepet kívánjunk és ismertessük gyülekezetünk szolgálatát.

Minden karácsony alkalmával Jézus Krisztus születését, az Ige testté lételét ünnepeljük. Ma már sok helyen ünneplik a karácsonyt: óvodában és iskolában, az utcán és az üzletekben, munkahelyen és a médiában. Mégis: a családban megünnepelt karácsony hangulatát semmi nem pótolhatja. Amikor családot mondunk, akkor ezzel kétféle közösségre gondolunk: a szeretteinkre és a gyülekezet családjára. Mi most a templomi nagy családdal való közös ünneplésre hívunk benneteket. Akár megadatik számotokra a szeretteitekkel közösen eltöltött ünnep, akár egyedül vagytok, családtagok nélkül: jöjjetek el a közös alkalmakra is. Jöjjetek, hogy ezen a karácsonyon ünnepeljünk együtt és megtapasztaljuk a közösség erejét és áldásait.

A karácsony az adás-ajándékozás ünnepe is, hiszen arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus eljövetelével milyen nagy ajándékot kapott az ember. Most mi is adakozásra kérünk benneteket. Az idén tavasszal elkezdtük templomunknak a rég esedékes és tervezett javítását. Eddig elkészült a falak további nedvesedését megakadályozó drénrendszer és a templomot körülvevő újjáépített támfal és járda. A külső-belső javítási munkálatok azonban még évekig eltartanak. Kérünk azért benneteket, testvéreink, hogy adakozzatok a templom javítására.

Kívánjuk, hogy a karácsonyt örömben és békességben tölthessétek, családtagjaitokkal együtt, megtapasztalva Isten kegyelmét és áldásait.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott, békés karácsonyt és boldog újesztendőt gyülekezetünk minden tagjának!

 Lakatos Péter
parókus lelkész
László Sándor
főgondnok

 Marosvásárhely, 2014. december 12.

 


 

AZ ÉV VÉGI SZOLGÁLATOK RENDJE 

  December 24 (szerda)

  Szenteste

17.00 (!) óra

  Istentisztelet és karácsonyi ünnepély (az énekkar és az ifjúság        részvételével)

  December 25 (csütörtök)

  Karácsony I. napja

  9.00 óra

  Ünnepi istentisztelet és úrvacsora

11.00 óra

  Ünnepi istentisztelet és úrvacsora

18.00 óra

  Ünnepi istentisztelet és úrvacsora

  December 26 (péntek)

  Karácsony II. napja

11.00 óra

  Ünnepi istentisztelet; utána szeretetvendégség: kávé, tea,    sütemények

18.00 óra

  Ünnepi istentisztelet és karácsonyi ünnepély (vallásórás gyermekek)

  December 27 (szombat)

  Karácsony III. napja

11.00 óra

  Ünnepi istentisztelet

18.00 óra

  Ünnepzáró istentisztelet és a Jobb az Úrban bízni című, a dr. Csiha  Kálmán néhai református püspök életéről szóló dokumentumfilm    bemutása

  December 28 (vasárnap)

11.00 óra

  Istentisztelet (megemlékezés az év folyamán elhunytakról)

18.00 óra

  Istentisztelet

  December 31 (szerda)

  Óesztendő

18.00 óra

  Hálaadó istentisztelet

  Január 1 (csütörtök)

  Újév

11.00 óra

  Újévi istentisztelet