Húsvéti pásztorlevél 2018

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: “Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!” Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: “Legyetek üdvözölve!” Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: “Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.”
(Máté 28,1-10)

Kedves Testvéreink!

A húsvét közeledtével az idén is levélben keresünk meg benneteket, hogy áldott ünnepet kívánjunk és ismertessük a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szolgálatokat.

A húsvétra való felkészülés ideje – minden zsúfoltsága ellenére – arra is alkalom, hogy a hétköznapi teendőket és gondokat időnként félretéve, próbáljunk meg elcsendesedni és magunkba nézni. Ebben segíthetnek a nagyheti és a húsvéti istentiszteletek is, amelyekre most is szeretettel hívunk benneteket.

Ne féljetek” – hangzott el kétszer is az első húsvét reggelén. Bár a Jézus sírjához kimenő asszonyok félelmei mások voltak, a mi életünkben is sok a félelem. Egzisztenciális félelmek, betegség, magány, veszteségek, halál miatti félelem és még sokféle. Isten azonban bennünket is ezzel bátorít: Ne féljetek… ti ne féljetek!

Kívánjuk, hogy a húsvét alkalmával érezzétek meg az Istennel és az egymással való közösség melege és áldása mellett, ezeknek a terheket könnyítő erejét is. Kívánjuk, hogy a feltámadott Jézus Krisztus adjon igazi békességet és örömöt.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott, békés húsvétot gyülekezetünk minden tagjának és szeretteiknek!

Lakatos Péter, parókus lelkipásztor
László Sándor, főgondnok
Marosvásárhely, 2018. március 21.