Húsvéti pásztorlevél – 2013

Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül,
és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve.
Ti vagytok erre a tanúk.
(Lukács 24,46-48)

Kedves Testvéreink!
A húsvét közeledtével ismét levélben keresünk meg benneteket, hogy áldott ünnepet kívánjunk és ismertessük a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szolgálatokat.
A nagyhét és a húsvét ismét lehetőséget nyújt arra, hogy a mindennapi futkosásban, aggodalomban, fáradozásban egy kicsit megálljunk, elcsendesedjünk és megpihenjünk. Ezért szeretettel hívunk benneteket az ünnepre való felkészülés és a közös ünneplés alkalmaira. Ezek az alkalmak nagyon jók arra, hogy az igazán fontos a dolgokra figyeljünk, azokra amelyekre a hétköznapokban sokszor nem szakítunk időt. A gyülekezet közösségében együtt lehetünk családtagjainkkal, barátainkkal, testvéreinkkel. De együtt lehetünk a feltámadott Jézus Krisztussal, aki ezt ígérte: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”
Kívánjuk, hogy a húsvét alkalmával érezzétek meg az Istennel és az egymással való közösség melegét és áldásait, és találjátok meg az igazi békességet és örömöt.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott, békés húsvétot gyülekezetünk minden tagjának!

Lakatos Péter
parókus lelkipásztor
László Sándor
főgondnok

Marosvásárhely, 2013. március 6.

 

A húsvéti ünnepkör szolgálatainak rendje

Március 24
Virágvasárnap
11.00 óra Istentisztelet; utána szeretetvendégség: kávé, tea,sütemények
18.00 óra Istentisztelet
Március 25
Nagyhét – hétfő
18.00 óra Prédikálni róla**
1Kor 1, 18-23
Március 26
Nagyhét – kedd
18.00 óra Megbékélés**
Efézus 2, 16
Március 27
Nagyhét -szerda
18.00 óra Engedelmes a keresztig**
Fil 2, 8
Március 28
Nagyhét – Nagycsütörtök
9 – 17 óra és
19 – 21 óra között
Láthatatlan színház
A láthatatlan színházban soha nem látott világba kalauzoljuk a résztvevőket. A „nézők” bekötött szemmel járnak állomásról állomásra a saját lelkükből emelt díszletek között. Az állomásokon a többi érzékszerven keresztül dramatizáljuk a történetet. A hallás, a szaglás, a tapintás és az ízlés az egyensúlyérzet segítségével jelenítjük meg a külső és belső történéseket. Annyi szükséges csupán a sikerhez, hogy komolyan vegyük a feladatunkat. Mert amíg nyitott szemmel nézve egészen egyszerűnek is tűnhet a világ, a láthatatlan színházunkban járó ember egy láthatatlan ösvényen elindulhat élete mélyebb rétegeihez, végeredményben Isten teremtette önmagához.
Egy személy 15 perc alatt járja végig az állomásokat.
A résztvételhez szükséges programálást az irodában végezzük (plakát).
18.00 óra A megfeszített óember**
Róma 6, 6
Március 29
Nagyhét – Nagypéntek
11.00 óra Istentisztelet
18.00 óra Passió-istentisztelet és ünnepély
Bűneink a kereszten**
1Péter 2, 24
Március 29
szombat
18.00 óra A megfeszített világ**
Galata 6, 14
Március 31. (vasárnap)
Húsvét I. napja
9.00 óra Istentisztelet és úrvacsora
11.00 óra Istentisztelet és úrvacsora
18.00 óra Istentisztelet és úrvacsora
Április 1. (hétfõ)
Húsvét II. napja
11.00 óra Istentisztelet
18.00 óra* Istentisztelet
Április 2. (kedd)
Húsvét III. napja
11.00 óra Istentisztelet
18.00 óra Istentisztelet
Április 12.
Konfirmáció
19.00 óra Istentisztelet, majd a konfirmálók kikérdezése
Április 14. (vasárnap)
Konfirmáció
11.00 óra Istentisztelet: konfirmáció és úrvacsora
19.00 óra Istentisztelet
*A nyári időszámításra való átállás után húsvétban a délutáni istentiszteletek időpontja változatlan, utána viszont 18 óra helyett 19 óra.
** A Húsvét nagyheti sorozat: A kereszt értelme