Henter György

Henter György

Henter György, presbiter

Születés helye, ideje: Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Család: nős (Beáta), két gyerekes (Sarolta és Sándor)
Hivatás: régész, Maros Megyei Múzeum
Egyházi tevékenység: 2009-től pótpresbiter, 2012-től presbiter és a presbitérium jegyzője, 2016-tól az egyházközség gondnoka.