Gyülekezeti Ház pályázat

Gyülekezeti HázA Gecse utcai Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdetett a Gecse Dániel (Stefan cel Mare) 26 szám alatti Gyülekezeti Ház nevének eldöntésére. A név lehet olyan személynek a neve, aki valamilyen formában kötődik gyülekezetünkhöz, városunkhoz vagy egyházunkhoz, de lehet olyan elnevezés is, ami találó egy református gyülekezeti ház számára. A névnek magyar vagy klasszikus nyelvűnek (latin, görög, héber) kell lennie.

Néhány példa a városban található hasonló elnevezésekre:

  • Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ,
  • Gecse Dániel Alapítvány,
  • Deus Providebit (Isten gondoskodik – 1Mózes 22,8) Tanulmányi Ház,
  • Dorcas Gyerekotthon (ApCsel 9,36),
  • Ama Deus (Istent szerető).

A beérkezett javaslatok közül a presbitérium választja ki a leg megfelelőbbet. A pályázat nyertesét a presbitérium jutalomban részesíti és díszoklevéllel jutalmazza.

A javasolt neve(ke)t, a pályázó nevével és telefonszámával együtt zárt borítékban (távol élő pályázó esetében e-mailben a gecseutca@gmail.com címre) kell a lelkészi hivatalba eljuttatni 2013. december 31.-ig. A borítékra kérjük ráinni: Gyülekezeti Ház pályázat.