Graur Moldován Anna

Graur Moldován Anna

Graur Moldován Anna

Születés helye, ideje: Székelyvaja, 1946. november 25.

Család: egyedülálló

Hivatás: könyvelő

Egyházi tevékenység: presbiter

Negyvenkilenc évig a szabadi úti református gyülekezetben éltem lelki életemet. Tizenhárom éve tartozom a Gecse utcai Gyülekezethez. Hat éve Isten kegyelméből szolgálatra hívott a presbitériumba.

Isten segítségével igyekszem hő szolgálója lenni az én Uramnak, egyházamnak, amennyire erőm és az Úrtól kapott tehetségem segít, igaz lélekből.