Együtt… Krisztushoz tartozunk

Igét hirdet Boros László Imre búzásbocsárdi lelkész

Márk 9,38-41

Ez a mai téma. A négy kijelölt igerészből a fenti igeverseket választottam és bemutatom Isten üzenetét, amit ma át akar adni nekünk Urunk.

Próbálom elsimítani János árulkodó szavait. Hallottuk a felolvasott igéből, hogy egy csoport közepém idegen ember gyógyít, ördögöt űz Jézus Krisztus nevében. Gyógyítása sikeres. János ezen felháborodik, mert nem tartozik közéjük. Ez után jelenti Jézusnak dicséretet várva.

Kétezer év sem volt elég, hogy megértsük Jézus válaszát. Ahhoz, hogy komolyan vegyük őt: Ne tiltsátok, mert aki csodát tesz az én nevemben nem egyhamar fog ócsárolni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.

Jézus Krisztus nem dicséri meg Jánost. Ezt a leckét komolyan kellene, hogy vegyük. Ha eleink komolyan vették volna, nem lobbant volna fel annyi máglya, nem kínoztak volna börtönökben halálra embereket a hitükért. Nem lángolt volna annyi egyházi vita, nem lett volna annyi gyalázkodás, szakadás. Alig van olyan ige, amely ennyire tükrözné a mi kicsinységünket és Jézus nagyvonalúságát. Hogyan szeressük azt, aki nem velünk egy templomba jár, nem velünk együtt, egyformán imádkozik?  Hajlamosak vagyunk arra, hogy azt higgyük, csak a mienk a jó, csak mi gondolkozunk jól.  Jelentéktelen dolgokért sok vitát folytatunk, pedig jó volna nem keseríteni egymás életét, sem a házasságunkban, sem nagyobb közösségeinkben.

Egy anekdota szerint vizitációba megy a püspök. A templom ajtajában fogadja őt egy presbiter. A püspök megkérdezi: mitől református maga? Attól, hogy semmit nem hiszek el abból, amit a katolikusok mondanak. Mit hisz maga? Azt, amit a főtiszteletű úr prédikál. Azonban a püspöknek látnia kellett, hogy az atyafi végig aludta az ő prédikációját. Mennyire jellemző! Úgy gondoljuk, ahogy amit nem értünk, nem tudunk, az ostobaság, értelmetlenség. Júdás apostol mondta, hogy szidalmazzák azt, amit nem ismernek. Van, aki egy ismeretlen ételt meg se kóstol, kijelenti, hogy nem szereti, pedig nem is ismeri. Meg se hallgat egy zenét, eleve elutasítja, hogy az nem lehet szép. Nem ismered, hogyan érthetnéd meg akkor?

Egy társaságban azon versengtek, hogy ki mond nagyobb otrombaságot a bibliáról. Egy jelenlévő pap hallgatta egy darabig, azután rákérdezett, hogy lássa mennyire ismerik azt, amit úgy szidalmaznak. Kiderült, hogy nincs is bibliájuk, és egyáltalán nem olvastak a bibliából.

Ki szoktuk jelenteni, hogy Istenhez csak egy út vezet, a mienk. Róma központjában állt egy szobor, amelyen feltüntették a meghódított provinciák nevét és azt, hogy hány kilométerre található Rómától. A negyedik oldalon pedig ez a híressé vált mondás állt, hogy minden út Rómába vezet. Mennyivel inkább igaz az az állítás, hogy Istenhez több út vezet. Jézus mondja: Én vagyok az út, igazság és az élet. Egyes egyházi képviselők állítják, hogy csak az ő egyházukban található meg az üdvösség. Hát létezik üdvösség monopólium?

Az igazság olyan nagy, hogy a mi kis agytekervényeinkkel fel se tudjuk fogni. Be se tudjuk fogadni, csak morzsákat csipegethetünk fel az igazság kenyeréből.

Egy mesében a levelibéka ül egy nagy zöld levélen és kuruttyolja: .innen látom a világ végét. Az igazság térdre kényszerítően óriási. Hála legyen a töredékért is. Az emberekben rengeteg szeretet van, csak sokszor bennük reked, nem tudják kimutatni. A látszatnál több a szeretet bennünk, csak némelykor azért nem sikerül kimutatni, mert visszautasításban részesültünk.  Jézus tanít a türelmes szeretet útjára. Lehet, hogy nem értek egyet veled, de neked is igazad van. Két különböző irányból látjuk az igazságot. Ne azt nézzük, ami elválaszt egymástól, hanem keressük meg azt, ami összeköt. Éljük meg a türelmes, alázatos magatartást. Az igazság ugyan nem relatív, de próbálom megérteni a te szempontjaidat. Nem úgy reagálom le, hogy kinyírlak, börtönbe csukatlak érte. Nem is árulkodom rólad. Nem is fojtom beléd a szót.

Volter egy alkalommal nem értett egyet a barátja könyvében írottakkal. Azt mondta, hogy bár csupa ostobaság, de lemerted írni a véleményedet, hogy szerinted mi az igazság. Krisztus mondja, hogy a jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt és a rossz fa jó gyümölcsöt.

Lessing egyik drámai költeményében leírja a következő történetet. Egy apa birtokában van az a csodálatos opál gyűrű, amelyet ha visel valaki, az sikeres és boldog ember, népszerű. A gyűrűt mindig tovább kell örökíteni az utódnak. Igen ám, de három fia volt az apának, melyiknek jusson a csodatevő opálgyűrű. Az apa érezve halála közeledtét, hivatott egy ötvöst és készíttetett két nagyon hű másolatot a gyűrűről. Az asztalra kitették mind a hármat, és a fiúknak el kellett venniük egyet-egyet. Senki se tudta melyik az igazi. Apjuk halála után faggatták erről az ötvöst, ám ő se tudta már megállapítani, annyira jól sikerültek a másolatok. Azé volt a csodatevő gyűrű, aki úgy élt, hogy a közelében boldogok voltak az emberek. Nem a gyűrű a fontos, a csodatevő, hanem a magatartás!

Ézsaiásnál olvassuk, hogy az igazság békét teremt. Legyen türelmünk a másik emberhez, szeressük őt, elfogadva a másságát. Krisztus szerint cselekedjünk vele is. Ámen.