Együtt… Egymásnak hálát adunk Isten kegyelméért

Igét hirdet Bíró Sándor gyergyói szórványlelkész

I.Kor.1:3,10 és Fil.1,3-7 versek alapján

Ma reggel a televízióban kijelentették, hogy megváltozott a világ, jogot nyert a gyűlölség, rágalmazás, egymás taposása – különösen a politikusok körében. Nem jó irányban változott a világ, de Isten népének itt kell betöltenie küldetését. A mai igénk Isten iránti hálára, az ő kegyelmére irányítja figyelmünket. Isten elfogadó szeretetre hív el minket és ehhez feladatokat is ad nekünk. Pál apostol hálát ad a Filippi-beli gyülekezetért, mondva: „közösséget vállaltatok az evangéliummal” Az evangélium az alap, ezen közeledhetünk egymáshoz. Olvasta egy filozófus megjegyzését, mely szerint egyfelől globalizálódik a világ, másfelől atomizálódik a világ. Akarat nélküli szürke massza a tömeg, benne az egyedül maradt, félelemmel teli ember. Egyértelmű, hogy ha valami nem változik, akkor a pusztulás felé sodródik a világ. „Igazodjatok egymáshoz” – üzeni az apostol. Ez nem könnyű, mert sok a feszültség még a szeretetteljes közösségekben is, mint a milyen a család, gyülekezet egyazon felekezeten belül és a különböző felekezetek között. Megterhelheti történelmi idők eseményei, háborús emlékei. Be kell azonban látnunk, hogy szükségünk van egymásra és Isten megváltott gyermekeiként kell viszonyulnunk egymáshoz.

A csoda lehetséges, mert „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme”. Pál mindig hivatkozik erre a leveleiben. Isten nem a bűneinket nézi, hanem az embert. Hiszen emberré lett, hogy az emberrel találkozzék. A kegyelem erőforrás számomra. Ezért tekinthetek emberségén keresztül a másikra. Egy teológiai tanár mondta, hogy aki megtanulja, hogy ne a másik ember bűneit nézze, az kulcsot kap önmaga felé is és a másik ember felé is.

A törvénybe kapaszkodó ember számára egyenesen kötelező volt elpusztítani a bűnös embert. Lásd a házasságtörő asszony példáját.. Kővel felemelt kezükben készek voltak a hajításra, az asszony megkövezésére. Nem voltak kíváncsiak az asszony életének hátterére. Csak a mózesi törvényre hivatkoztak.

Lelkipásztori levelezőlistán írta az egyik, hogy próbáljunk meg egy darabig a másik cipőjében járni. Ha nem próbáljuk meg beleélni magunkat a másik ember helyzetébe, akkor megbontjuk közösségeinket. Nehezen toleráljuk egymást. Düh, haragok, régi sértések jellemeznek. Mit mond az apostol? „Szenvedjétek el egymást” – megkegyelmezettek. Igen, mert mindnyájan Isten kegyelméből élünk. Hányszor hivatkozunk jogra, igazságra és nem tekintünk Jézusra, az „Igazságra”. Jézus bennünket megállít időnként, hogy felszabadítson arra, hogy közeledni tudjunk a másikhoz. Meggyőz arról, hogy képes egy rossz folyamatot megállítani, ha eszközül adjuk magunkat neki. El kell hinni, hogy ha ennyin imádkozunk itt és szerte a világban, estéről estére, akkor Isten Lelkének erejével meg tudja változtatni ezt a rossz folyamatot. Ez áldott harc.

A keresztyén egyházban, azon belül is a protestáns egyházakban és leginkább a református egyházban beszélnek legtöbbet a kegyelemről. Fogadjuk el újra és újra. Az apostoli egyházban fennállt a veszély, hogy a mózesi törvény háttérbe szorítja a kegyelmet. A törvény nyilvánvalóvá teszi a bűnt. Arra késztet, hogy bűnbánattal Isten elé járuljunk és alázattal elfogadjuk a kegyelmet.

Igazodni egymáshoz – ez az apostol kérése. A tornasorban állók kéznyújtással helyezkednek el egymástól – igazodnak. Schopenhauer mondott egy mesét a sündisznókról. Télen összebújnak, hogy ne fázzanak. Igen ám, de a tüskék szúrják egymást. Olyan távolságra kell elhelyezkedni, hogy közel legyenek, ám a tüskék még se érintsék egymást. Emberi közösségben is ezt kell tenni: tiszteletben tartani a másságot. Mi azonban igazunk magasságából megmondjuk a másiknak a magunkét. A magunk képére akarjuk őt formálni.

Gyergyószentmiklóson egymás templomában szolgáltak különböző felekezetű papok. Ez nem is olyan könnyű, azonban utána nagyon jók voltak a beszélgetések. Isten vezetésére bízva tudunk igazodni és tovább is lépni. Ez Isten akarata, amint Jézus kimondja János evangéliumában: „egyek legyetek”. Hogy a világ meglássa, hogy az Ő küldetésében járunk. Sokszor hitelt vesztettek vagyunk, de álljunk Isten világosságába és higgyük el, hogy Ő tud változtatni. A feszültségeket fel tudja oldani az Ő bűnbocsátó szeretete. Próbáld elfogadni a hozzád álló legközelebbieket. Ámen.