Egyetemes imahét – 2014

Hát részekre szakítható-e Krisztus?
1Korinthus 1,1-17

szórványvidéken szolgáló lelkipásztorok szolgálatával

Együtt… Szentek vagyunk

február 2
vasárnap

 • 2Móz 19,3-8 Papok királysága és szent nép lesztek
 • Zsolt 95,1-7 Mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk
 • 1Pt 2,9-10 Egykor nem az Ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok
 • Mt 12,46-50 Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám”

Fekete Márton

Együtt… Egymásnak hálát adunk Isten kegyelméért

február 3
hétfő

 • 5Móz 26,1-11 Az Úr kihozott bennünket Egyiptomból
 • Zsolt 100 Adjatok hálát Istennek, áldjátok nevét!
 • Fil 1,3-11 Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok
 • Jn 1,1-18 A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg

Bíró Sándor
Gyergyószentmiklós

Együtt… Semmilyen lelki ajándékban nincs hiányunk

február 4
kedd

 • Jób 28,20-28 Íme az Úr félelme a bölcsesség
 • Zsolt 145,10-21 Kinyitod a kezedet, és betöltesz minden élőlényt kegyelmesen
 • Ef 4,7-13 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott
 • Mk 8,14-21 Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek?

Miklósi Mátyás Csaba
Erzsébetváros

Együtt… Megerősítjük, hogy Isten hűséges

február 5
szerda

 • JerSir 3,19-26 Szeret az Úr, azért nincs még végünk
 • Zsolt 57,7-11 Isten hűsége a fellegekig ér
 • Zsid 10,19-25 Mert hű az, aki ígéretet tett
 • Lk 1,67-75 Meglátogatta népét az Úr, és váltságot szerzett neki

Fúró Félix Lóránd
Bákó

Együtt… Közösségbe vagyunk elhívva

február 6
csütörtök

 • Ézs 43,1-7 Veled vagyok
 • Zsolt 133 Ó mily szép, és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
 • 1Jn 1,3-7 Közösségünk van egymással
 • Jn 15,12-17 Ti barátaim vagytok

Lakó Jenő
Mezőzáh

Együtt… Keressük a megegyezést

február 7
péntek

 • Bír 4,1-9 Ha velem jössz, elmegyek
 • Zsolt 34,1-14 Keressétek a békét, és kövessétek
 • 1Kor 1,10-15 Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz
 • Lk 22,24-30 Ezután versengés is támadt közöttük

Kerekes József
Csíkfalva

Együtt… Krisztushoz tartozunk

február8
szombat

 • Ézs 19,19-25 Az Isten Megváltót küld népének
 • Zsolt 139,1-12 Hová menjek, lelked elöl?
 • 1Kor 12,12-26 Ha szenved az egyik tag… Ha megbecsülésben részesül az egyik tag…
 • Mk 9,38-41 Aki nincs ellenünk, az mellettünk van

Boros László Imre
Búzásbocsárd

Együtt… Hirdetjük az evangéliumot

február9
vasárnap

 • Ézs 61,1-4 Az Úrnak lelke elküldött, hogy örömhírt vigyek
 • Zsolt 145,1-7 Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet
 • 1Kor 15,1-8 Hirdettem nektek az evangéliumot, amelyet be is fogadtatok
 • Lk 4,14-21 Ma beteljesedett ez az írás fületek hallatára

Lakatos Péter

A hétköznapi istentiszteleteket nem a templomban, hanem a Gyülekezeti Ház nagytermében tartjuk, az istentiszteletek után pedig szeretetvendégségre kerül sor.