Egyetemes imahét – 2013

Mit kíván tőlünk az Úr?
Mikeás 6,6-8

Az Úrral járni – együtt a beszélgetésben

Január 27
Vasárnap

 • 1Móz 11:1-9 Bábel története, sokféleségünk öröksége
 • Zsolt 34:11-18 “Jöjjetek… hallgassatok rám.” Isten beszélgetésre hív
 • ApCsel 2:1-12 A Lélek kitöltetése, a megértés ajándéka
 • Luk 24:13-25 Beszélgetés az úton a feltámadott Úrral

Benkőné Zonda Tímea
teológiai tanár

Marosvécsi Ref. Kórus

Az Úrral járni – úton a megtört testű Krisztussal

Január 28
Hétfő

 • Ezék 37:1-14 “Életre kelnek-e még ezek a csontok?”
 • Zsolt 22:1-8 Az Úr Szolgája, gyalázva és gúnyolva, az Úrhoz kiált
 • Zsid 13:12-16 Menjünk Jézushoz “a táboron kívülre”
 • Luk 22:14-23 Jézus megtöri a kenyeret, önmagát ajándékozva szenvedése előtt

Székely Csilla Imola
Oláhdellő
(Marosi egyházmegye)

Az Úrral járni – a szabadság felé

Január 29
Kedd

 • 2Móz 1:15-22 A héber bábák az Úr törvényének engedelmeskedtek, nem az egyiptomi fáraónak
 • Zsolt 17:1-6 A bizakodó imádság Isten szemében
 • 2Kor 3:17-18 Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága Krisztusban
 • Jn 4:4-26 A Jézussal való beszélgetés a samáriai asszonyt valódi szabadságra vezeti

Gáll Szabó Tünde
Várhegy
(Maros-Mezőségi egyházmegye)

Az Úrral járni – a föld gyermekeiként

Január 30
Szerda

 • 3Móz 25:8-17 A föld az Úré, nem személyes vagyon
 • Zsolt 65:5b-13 Isten gyümölcsöző kegyelmének kitöltetése a földre
 • Róm 8:18-25 A teremtett világ szabadulás után sóvárog
 • Jn 9:1-11 Jézus nyállal és sárral gyógyít

Beke Boróka
Karatna
(Kézdi-Orbai egyházmegye)

Az Úrral járni – Jézus barátaiként

Január 31
Csütörtök

 • Ének 1:5-8 A szerelem és a szeretett személy
 • Zsolt 139:1-6 Megvizsgáltál engem és ismersz
 • 3Jn 1:2-8 Krisztus barátai iránti vendégszeretet
 • Jn 15:12-17 Az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek

Tatár Anna Julianna
Szolokma
(Küküllői egyházmegye)

Az Úrral járni – akadályokon keresztül

Február 1
Péntek

 • Ruth 4:13-18 Ruth és Boáz gyermekei – áldás gyermekei
 • Zsolt 113 Az Úr a szűkölködők segítője
 • Eféz 2:13-16 Krisztus lebontotta a köztünk lévő elválasztó falat
 • Mt 15:21-28 Jézus és a kánaáni asszony – gyógyulás hit által

Lukács Margit
Kalotaszentkirály
(Kalotaszegi egyházmegye)

Az Úrral járni – szolidaritásban

Február 2
Szombat

 • 4Móz 27:1-11 Az öröklési jog a leánygyermekeké is
 • Zsolt 15 Ki tartózkodhat szent hegyeden?
 • ApCsel 2:43-47 A tanítványoknak mindenük közös volt
 • Lk 10:25-37 Az irgalmas samaritánus

Nagy Emese
Kövesdomb
(Marosi egyházmegye)

Az Úrral járni – ünnepeljünk együtt

Február 3
Vasárnap

 • Hab 3:17-19 Ünneplés szükség idején
 • Zsolt 100 Az egész föld az Urat imádja
 • Fil 4:4-9 Örüljetek az Úrban mindenkor!
 • Lk 1:46-55 Mária éneke

Berekméri Csilla
(Kántor-Tanítóképző Főiskola)

A hétköznapi istentiszteleteket nem a templomban, hanem a Gyülekezeti Ház nagytermében tartjuk, az istentiszteletek után pedig szeretetvendégségre kerül sor.