Bodoni Vilmos

Bodoni Vilmos

Bodoni Vilmos

Születési helye, ideje: Márkod, 1938. március 28.

Család: feleség és két gyerek

Hivatás: termotechnikus (nyugdíjas)

Egyházi tevékenység: Presbiter, 6 évig gondnok

1962-ig Vajdahunyadon dolgoztam a kohászati kombinátban.

1990-ben nyugdíjba vonultam

14 évig voltam presbiter a Vajdahunyadi Református Egyháznál

1992-től a Gecse utcai gyülekezethez tartozunk feleségemmel együtt, ahol közösen tevékenykedünk.