Beszámoló a Gecse utcai Református Nőszövetség 2015 évi munkájáról

„Mert a miképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.”
(Jakab 2,26)

Hitünk erősítésére, bibliai ismeretek gyarapítására jövünk hétről-hétre a szerdai bibliaórákra, részt veszünk a konferenciákon, meghallgatjuk a résztvevők beszámolóit és próbáljuk tettekké alakítani.

Negyvenöt bibliaórán vehettünk részt az elmúlt évben. Tizenöt alkalommal tanulmányoztuk a próféták életét az ószövetségből Bukovinszky-Csáki Tünde lelkipásztornő vezetésével és közben kutakodtunk a saját lelkünkben, keresve Isten útját és elhívását. A II. Helvét hitvallást tanultuk ismerni Lakatos Péter tiszteletes segítségével, aki kilenc bibliaórát tartott nekünk. Fekete Márton lelkipásztor a bibliaolvasó kalauz alapján kijelölt napi igét ismertette meg velünk, tizenegy bibliaóra alkalmával. Szeptembertől Mezei Sándor segéd lelkipásztor tartott lelkesítő órákat öt alkalommal. Bibliaórát tartott még Csáki Józsefné felkérésre, négy alkalommal és beszámolót Borsos Melindával tartottak a Kárpát-medencei imanapi előkészítőről.  A szerbiai Feketehegyen ismertették velük, az imanapi anyag kidolgozói. Közös bibliaórán vettünk részt az unitárius nők vendégeként, ahol Bukovinszky-Csáki Tünde szolgált. Ugyancsak meghívásnak tettünk eleget, amikor Ákosfalvára mentünk ki, ahol Balla Lóránd helybeli lelkész szolgált és az ákosfalvi nőszövetség látott vendégül. Visszavárjuk őket idén februárban.

Az elmúlt év januárjában Zoltán Ildikó tanárnő és Kanizsai Györgyi Albert Schweitzerről tartottak színes, érdekes előadást.

Konferenciákon is vettek részt tagjaink, úgy mint május 16-án a Felső-Marosmente nőszövetségeinek konferenciáját éppen nálunk tartották, mi voltunk a házigazdák.

A Közép-Erdélyi régiós körzeti konferencián Magyarón vettünk részt szeptember 26-án.

Decemberben sor került az adventi ünnepségre, amely egyben a marosi megyei nőszövetség közgyűlése is volt, bazárral és közös ebéddel a Bocskai teremben, a református öregotthonban.

Hitünk-lelkünk épülésére olvasmányok is szolgálnak. Harminckét előfizetésünk van a Mária és Márta magazinra, három az Üzenet és Református családra. Kézből-kézbe adjuk az egy Híd és Lydia folyóiratot. Szabadelárusításban szerezzük be a Vetés és aratást, valamint van néhány előfizetés a Mai igére is.

Mindezek a lelki építkezések elősegítik tulajdonképpeni munkánkat, a belmissziót. Feladatunk az evangélium befogadása és megélése, továbbadása szóban, bizonyságtételben, cselekedetben. Látogatunk, mint ahogy a mi urunk Jézus Krisztus elvárja: beteget otthon és kórházban, öreget, özvegyet, árvát – csoportosan is, külön-külön is megszámlálhatatlanul. Megünnepeltünk születés- és névnapot elöregedett tagjainknak az otthonában. Ahol szükséges, ott bevásárolnak vagy számlákat fizetnek ki. Kétszer kerestük fel bibliaórás szolgálattal az állami öregotthont, és háromszor mi vittük a szeretetszolgálat adományait. Karácsony szombatján mi vittük a fenyőágas, szaloncukros ajándékot gyümölccsel és Csáki Józsefné tartotta a bibliaórát.

Sikerült a kolozsvári Aksza-Káleb utcagyerek otthonnak 630 lej értékben úgynevezett kenyérpénzt összegyűjteni, amelyet részletekben, három alkalommal juttattunk el hozzájuk. A Lydia árvaház megkapta az idén is a négy láda házi befőttet, a Dorcas otthon a húsvéti sütemény és piros tojás adományunkat, amelyet megosztva kaptak a Lydiával és a református öregotthonnal.

Tagjaink szívesen vesznek részt a ProMisso Egyesület által szervezett szabadidős foglalkozásokon, a heti tornaórákon, a kirándulásokon, valamint az öregek vasárnapja és magányosok karácsonya megszervezésén.

A nők márciusi világimanapját, a Szabadság úti gyülekezet templomában tartottuk meg együtt a város többi keresztyén nőtestvérével.

Úgyszintén hozzájárultunk a Kárpát-medencei imanap sikeres megtartásához is gyülekezetünkben. Borsos Melinda vetítette a szerbiai egyházakról készített fényképeket és mondta az ismertető szöveget.

Az adventi és húsvéti bazárokban eladásra kerültek a szabadidős foglalkozásokon készített képeslapok és koszorúk.

Befizettük a szükséges hozzájárulásokat a kerületi missziós alapba. Pénzalapunk a bibliaórai perselypénzből, a Mikulás tombolából és a kézimunkákból van.

Nem dicsekvésből számolunk be tetteinkről, hanem kötelességből, hiszen ha megkérdeznénk az Úr Jézus Krisztust, csak azt mondaná, hogy semmirevaló szolga, csak a kötelességedet tetted – és azt is híjával.

Csáki Józsefné, elnöknő
Marosvásárhely, 2015, december 30.