Beszámoló a Gecse utcai nőszövetség 2013 évi tevékenységéről

„Tudod-e balgatag ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott?” Jakab 3,20
„Aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak” Jakab 4,17

Igét, tudást szomjazó asszonyok gyűlnek össze szerdánként a nőszövetségi bibliaórára, átlag 15, maximálisan 21 személy, a 36 tagú Nőszövetségünkből. A két hónapos nyári szünetet kivéve, negyvenszer gyűltünk össze bibliaórára a 2013-as évben. Bibliaórát tartott legtöbbször Bukovinszky Csáki Tünde segédlelkipásztor, 20 alkalommal, folytatva a Bibliai személyiségek sorozatot, Lakatos Péter lp. 8 alkalommal, a napi ige alapján, Fekete Márton lp. 7 alkalommal, Csáki Józsefné 4 alkalommal és a gogáni Nőszövetség találkozója alkalmával Nyíri Hunor vendég lelkipásztor egy alkalommal. Lelki feltöltődéseinket szolgálják a konferenciák, nőszövetségi találkozók is. Így vett részt tagságunk májusban Maroskeresztúron a Közép-Erdélyi Régió körzeti konferenciáján, november 9-én Marosvásárhelyen, a Tulipán utcai gyülekezet meghívására a Felső-Maros mente megyei konferenciáján, a Bocskai teremben. Úgy szintén részt vettünk a nők világ-imanapján a vártemplomban és saját templomunkban a Kárpát-medencei reformátusok imanapján, december 8-án. Vendégül láttuk a gogáni Nőszövetséget és nálunk tartotta évi Közgyűlését az Erdélyi Református Nőszövetség március 8-án. A januári egyetemes imahét keretében női lelkipásztorok szolgáltak a gyülekezetben, így az egész gyülekezet hallgathatta nőszövetséges tisztségviselőink szolgálatát, úgy, mint Tatár Anna és Beke Boróka lelkipásztorokét. Tekintettel arra, hogy két tagunk a kerületi vezetőségben munkálkodik (Borsos Melinda elnöknő, Csáki Józsefné jegyző), azokról a munkaülésekről, találkozókról, külföldi konferenciákról is értesülést szerezhet tagságunk Csáki Józsefné beszámolói által, amelyeken ők ketten vesznek részt. (Úgy, mint Kárpát-medencei reformátusok imanapi bemutatója Kecskeméten, VII. Kárpát-medencei reformátusok missziós konferenciája Berekfürdőn, az Erdélyi Református Nőszövetség kibővített elnökségi munkaülése júniusban Parajdon, novemberben Marosvásárhelyen a Bod Péter Diakóniai házban, konferencia Kalotaszentkirályon).

Hitünket erősítjük, tudásunkat bővítjük a bibliaórákon hallottak mellett egyházi irataink olvasásával. Előfizetünk a Mária és Márta magazinra 32 személy, a Mai Igére 9 személy, közösen a Lydiára és Hídra, hárman az Üzenetre, és a Református Családra, szabad eladásban vásároljuk a Vetés és Aratást.

A kerületi Nőszövetség 2011-beli elnökségi ülésén az a határozat született, hogy a közös tervben segítsük egyházunkhoz tartozó gyermekotthonokat. E gondolat mögé felzárkózva tettük eddig megszokott segítségnyújtásunkat. Az egy kenyér akciót az Aksza melletti Káleb otthonnak tovább folytattuk, azaz néhányan fizetjük a havi egy kenyér árát képviselő 3 lejt és elküldjük háromhavonta Kolozsvárra a Káleb otthonnak. Nem feledkezünk meg városunk gyermekotthonairól sem. Húsvétkor süteményt, piros tojást és csoki nyuszikat gyűjtöttünk és ajándékoztunk a Dorcas és Lídia gyermekotthonok számára. Ősszel befőttekkel ajándékoztuk meg a Lídia árvaház lakóit. Az állami öregotthont is felkerestük süteményeinkkel és szolgálatunkkal, egy alkalommal azon program keretében, amelyet Csáki Józsefné szervez csütörtökönként immár 17 éve. Karácsonyra kis fenyőágas szaloncukros, igés ajándékot készítettünk az öregotthon lakóinak. Városi Ilonka és Movila Irén adták át az öregeknek, akik nagy örömmel fogadták a figyelmességet. Bekapcsolódtunk néhányan a szegény családok megsegítése, az az a cipős-dobozos szeretetszolgálatba is. Részt vettünk Albu Piroska egykori tagunk, titkárunk temetésén, vigasztalást kívánva a rokonságnak. Előzőleg már sor került a tisztújításra, mivel Piroska betegsége folytán már évek óta nem tudott eljönni bibliaóráinkra, helyébe Bot Évát választottuk meg titkárnak.

Felkerestük beteg, öreg tagjainkat, akik már nem tudnak eljönni a közös tevékenységekre. A csoportos látogatás mellett tagjaink betegeket, öregeket, magányosokat látogatnak. Ahol szükséges, ott bevásárolnak vagy számlákat fizetnek ki. Segítséget nyújtanak az öregek vasárnapja és öregek-magányosok karácsonya lebonyolításában, valamint részt vesznek az időseknek szervezett foglalkozásokon és tornán.

Kirándulni is szeretnek, ilyen volt a Küküllő menti templomok meglátogatása ősszel, amikor megismerhettük az egrestői, héderfáji és bonyhai templomokat, gyülekezeteket. Kerületi Nőszövetségünk közös programja hosszú évekre a bonyhai kastély felújítása, szolgálatba helyezése lesz. A pályázatok és külföldi segítségek igénybevétele mellett mindannyiunk támogatása szükséges ehhez. Mind e mellett, ahogyan Borsos Melinda kerületi elnöknő hangsúlyozta, nem hanyagolhatjuk el az egyes Nőszövetségek diakóniai, lelki vagy kulturális munkáját sem.

Az adventi és húsvéti bazárokban eladásra kerültek a szabadidős foglalkozásokon készített képeslapok és koszorúk.

Befizettük a szükséges hozzájárulásokat a kerületi és megyei alapba. Pénzalapunk a bibliaórai perselypénzből, a Mikulás tombolából és a kézimunkákból van.

Istené legyen a hála mindazért a csekélységért, amit el tudtunk végezni, mert Ő munkálja bennünk mind a hitet, mind a cselekedetet.

Csákiné Páter Gyöngyvér,
elnöknő
Marosvásárhely, 2013. december 31.